CONG TRINH THUC TE 10

Dự án chuỗi Chuỗi Pizza 4Ps

Thi công các hạng mục: Sàn,bàn, quầy đảo, lễ tân Terrazzo, tường hiệu ứng bê tông

Tổng hợp đồng: 365.000.000 VND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.