CONG TRINH THUC TE 16

Dự án chuỗi Kiến Gym

Thi công hạn mục: Sàn Terrazzo, Tường hiệu ứng bê tông, Lavabo Terrazzo, cung cấp vòi nước đồng

Tổng hợp đồng: 390.000.000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.