19

Dự án Fitness & Yoga Đà Nẵng

Thi công các hạng mục: Sàn Terrazzo, Tường hiệu ứng bê tông, Lavabo Terrazzo

Tổng hợp đồng: 315.000.00 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.