CONG TRINH THUC TE 13

Dự án Chuỗi The Cup Coffee

Thi công các hạng mục: Sàn Terrazzo, Tường hiệu ứng bê  tông

Đơn vị kí kết:  Viet Art OOH

Tổng hợp đồng: 450.000.000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.