hoason

Dự án Hòa sơn Resort

Thi công các hạng mục: Bếp, quầy đảo. Lavabo, bồn tắm, cung  cấp tất cả các thiết bị vòi  đồng vệ sinh

Đơn kị kí kết: New Phương Đông

Tổng hợp đồng: 455.000.00 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.