CONG TRINH THUC TE

Dự án Khu vực hàng chính phức hợp FPT Complex

Thi công các hạng mục: 1000m2 Terrazzo, Roan đồng nghệ thuật.

Tổng hợp đồng: 1.400.000.000 VND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.